SAPARAN DUSUN TETEP WATES 2019

Spread the love

Baru-baru ini dusun Tetep Wates mengadakan kegiatan Merti Dusun, atau yang lebih terkenal dengan sebutan saparan. Saparan adalah suatu acara syukuran masyarakat Jawa yang diadakan setiap bulan sapar dalam kalender Jawa, atau bulan safar dalam penanggalan hijriah.

Puncak acara Saparan dusun Tetep Wates selalu dilaksanakan pada hari Senin Legi pada bulan safar, yang kebetulan pada tahun 2019 ini jatuh pada tanggal 28 Oktober 2019.
Tahun ini panitia Saparan dusun Tetep Wates mengambil tema “Gugur Gunung” dengan maksud agar terlaksana gotong royong dan kebersamaan dalam nguri-uri budaya warisan leluhur, diselaraskan dengan budaya kekinian.
Perayaan Saparan dusun Tetep Wates adalah kirab budaya, menampilkan perwakilan masing-masing RW, dilanjut dengan Pagelaran Seni Budaya menampilkan kesenian Reog dan Dangdut dari kelompok Kreasi Budaya Kompak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *